Wednesday, May 9, 2012

AMARAN! TOLONG BERHATI-HATI, FAKE VISITORS AND REFERER SPAMS MENYERANG BLOGGER DAN SEANGKATAN DENGANNYA


www3.bestbxcleaner.com
www4.savegco-antivir.com
www3.personal-scanera.com
www4.safe-vochecker.com
www4.best-aruchecker.com
www3.bestbxcleaner.com
www4.strongdxgsoft.com
www4.best-aruchecker.com
www3.personal-scanera.com

Kalau link-link atas ni muncul kat traffic sources atau apa-apa saja tolong jangan klik link tu sebab kalau korang klik juga tidak akan sampai pada link tu dan yang menjadi kebimbangan akan merebak virus-virus dan apa-apa saja yang seangkatan dengannya kat blog dan lappy korang dan kalau gatal nak klik juga pastikan yang anti-virus korang pakai adalah yang power dan selepas klik link tu silalah full scankan lappy korang dengan anti-virus yang power korang tu ..


Salah satu link kat atas dah serang salah satu blog aku, link-link atas tu akan bawak banyak traffic keblog korang dan akan muncul link-link lain dan pastinya korang akan tersenyum sebab banyak traffic masuk blog korang  so korang akan klik kononnya nak tahu so terkenalah, macam aku terkena tapi Alhamdulillah nasib baik tiada apa-apa lagi yang terjadi buat masa ni ..

Kalau korang nak tahu lebih lanjut silalah ke link bawah ni :-

p/s : Letih aku duk tunggu anti-virus buat full scan kat lappy (jari aku gatal sangat duk klik link tu) ..

Saturday, March 17, 2012

Rukun Agama


Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman :

“Sesungguhnya agama (yang ada) di sisi Allah adalah Islam.” (Ali Imran: 19)

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Ali Imran: 85).

“Hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan telah Aku sempurnakan nikmatKu untukmu dan Aku telah ridlai Islam sebagai agamamu.” (Al-Maidah: 3).

Sebagai agama yang sempurna dan diterima disisi Allah, maka setiap umat Islam wajib memahami dan meningkatkan ‘kualitas’ ke-Islam-annya dari waktu ke waktu.

Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid (hanya pada Allah, tidak bergantung pada makhluk dan benda lain) dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan akan segala perintah-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan (dan orang-orang yang melakukan) syirik.

Dan agama Islam, dalam pengertian tersebut, mempunyai tiga tingkatan, yaitu : Islam, Iman dan Ihsan, masing-masing tingkatan mempunyai rukun-rukunnya.

I. Tingkatan Islam

Adapun tingkatan Islam, rukunnya ada lima :
[1] Syahadat (pengakuan dengan hati dan lisan) bahwa “Laa Ilaaha Ilallaah” (Tiada sesembahan yang haq selain Allah) dan Muhammad adalah Rasulullah.
[2] Mendirikan shalat.
[3] Mengeluarkan zakat.
[4] Shiyam (puasa) pada bulan Ramadhan.
[5] Haji ke Baitullah Al-Haram.
[1]. Dalil Syahadat.

Firman Allah Ta’ala.
“Artinya :
 Allah menyatakan bahwa tiada sesembahan (yang haq) selain Dia, dengan senantiasa menegakkan keadilan (Juga menyatakan demikian itu) para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tiada sesembahan (yang haq) selain Dia. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. [Al-Imraan : 18]

“Laa Ilaaha Ilallaah”‘ artinya : Tiada sesembahan yang haq selain Allah.

Syahadat ini mengandung dua unsur : menolak dan menetapkan. “Laa Ilaaha”, adalah menolak segala sembahan selain Allah. “Illallaah” adalah menetapkan bahwa penyembahan itu hanya untuk Allah semata-mata, tiada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu didalam penyembahan kepada-Nya, sebagaimana tiada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam kekuasaan-Nya.

Tafsiran syahadat tersebut diperjelas oleh firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.
“Artinya :
 Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya : ‘Sesungguhnya aku menyatakan lepas dari segala yang kamu sembah, kecuali Tuhan yang telah menciptakan-ku, karena sesungguhnya Dia akan menunjuki’. Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka senantiasa kembali (kepada tauhid)”.[Az-Zukhruf : 26-28]

“Artinya : Katakanlah (Muhammad) : ‘Hai ahli kitab ! Marilah kamu kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu ; hendaklah kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya serta janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka :’Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim (menyerahkan diri kepada Allah)”. [Ali 'Imran : 64]

Adapun dalil syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah.

Firman Allah Ta’ala.
“Artinya : Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) untukmu, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman”.[At-Taubah : 128]

Syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti : mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang diberitakannya, menjauhi apa yang dilarang serta dicegahnya, dan menyembah Allah hanya dengan cara yang disyariatkannya.

[2]. Dalil Shalat dan Zakat serta tafsiran Tauhid.

Firman Allah Ta’ala.
“Artinya :
 Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya lagi bersikap lurus, dan supaya mereka mendirikan Shalat serta mengeluarkan Zakat. Demikian itulah tuntunan agama yang lurus”. [Al-Bayyinah : 5]

[3]. Dalil Shiyam (Puasa Ramadhan)

Firman Allah Ta’ala.
“Artinya :
 Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan kepada kamu untuk melakukan shiyam, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”.[Al-Baqarah : 183]

[4]. Dalil Haji.

Firman Allah Ta’ala.
“Artinya : Dan hanya untuk Allah, wajib bagi manusia melakukan
 haji, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha tidak memerlukan semsesta alam”. [Al 'Imran : 97)]

II. Tingkatan Iman.

Iman itu lebih dari tujuh puluh cabang. Cabang yang paling tinggi ialah syahadat “Laa Ilaaha Ilallaah”, sedang cabang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu adalah salah satu dari cabang Iman.

Rukun Iman ada enam, yaitu :
[1] Iman kepada Allah.
[2] Iman kepada para Malaikat-Nya.
[3] Iman kepada Kitab-kitab-Nya.
[4] Iman kepada para Rasul-Nya.
[5] Iman kepada hari Akhirat, dan
[6] Iman kepada Qadar, yang baik dan yang buruk. (Qadar : takdir, ketentuan Ilahi. Yaitu : Iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam semesta ini adalah diketahui, dikehendaki dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala).

Dalil keenam rukun ini, firman Allah Ta’ala.
“Artinya : Berbakti (dari Iman) itu bukanlah sekedar menghadapkan wajahmu (dalam shalat) ke arah Timur dan Barat, tetapi berbakti (dan Iman) yang sebenarnya ialah iman seseorang kepada Allah, hari Akhirat, para Malaikat, Kitab-kitab dan Nabi-nabi…”[Al-Baqarah : 177]

Dan firman Allah Ta’ala.
“Artinya : Sesungguhnya segala sesuatu telah Kami ciptakan sesuai dengan qadar”. [Al-Qomar : 49]

III. Tingkatan Ihsan.

Ihsan, rukunnya hanya satu, yaitu :
“Artinya : Beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu”. [Pengertian Ihsan tersebut adalah penggalan dari hadits Jibril, yang dituturkan oleh Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu 'Anhu, sebagaimana akan disebutkan]

Dalilnya, firman Allah Ta’ala.
“Artinya : Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan“. [An-Nahl : 128]

Dan firman Allah Ta’ala.
“Artinya : Dan bertakwallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang melihatmu ketika kamu berdiri (untuk shalat) dan (melihat) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesunnguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.[Asy-Syu'araa : 217-220]

Serta firman-Nya.
“Artinya : Dalam keadaan apapun kamu berada, dan (ayat) apapun dari Al-Qur’an yang kamu baca, serta pekerjaan apa saja yang kamu kerjakan, tidak lain kami adalah menjadi saksi atasmu diwaktu kamu melakukannya”. [Yunus : 61]

Adapun dalilnya dari Sunnah, ialah hadits Jibril[1] yang masyhur, yang diriwayatkan dari ‘Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu.

“Artinya : Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba muncul ke arah kami seorang laki-laki, sangat putih pakaiannya, hitam pekat rambutnya, tidak tampak pada tubuhnya tanda-tanda sehabis dari bepergian jauh dan tiada seorangpun di antara kami yang mengenalnya. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan menyandarkan kelututnya pada kedua lutut beliau serta meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau, dan berkata : ‘Ya Muhammad, beritahulah aku tentang Islam’, maka beliau menjawab :’Yaitu : bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang haq selain Allah serta Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melakukan shiyam pada bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika kamu mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana’. Lelaki itu pun berkata : ‘Benarlah engkau’. Kata Umar :’Kami merasa heran kepadanya, ia bertanya kepada beliau, tetapi juga membenarkan beliau. Lalu ia berkata : ‘Beritahulah aku tentang Iman’. Beliau menjawab :’Yaitu : Beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari Akhirat, serta beriman kepada Qadar yang baik dan yang buruk’. Ia pun berkata : ‘Benarlah engkau’. Kemudian ia berkata : ‘Beritahullah aku tentang Ihsan’. Beliau menjawab : Yaitu : Beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu’. Ia berkata lagi. Beritahulah aku tentang hari Kiamat. Beliau menjawab : ‘Orang yang ditanya tentang hal tersebut tidak lebih tahu dari pada orang yang bertanya’. AKhirnya ia berkata :’Beritahulah aku sebagian dari tanda-tanda Kiamat itu’. Beliau menjawab : Yaitu : ‘Apabila ada hamba sahaya wanita melahirkan tuannya dan apabila kamu melihat orang-orang tak beralas kaki, tak berpakaian sempurna melarat lagi, pengembala domba saling membangga-banggakan diri dalam membangun bangunan yang tinggi’. Kata Umar : Lalu pergilah orang laki-laki itu, semantara kami berdiam diri saja dalam waktu yang lama, sehingga Nabi bertanya : Hai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya itu ? Aku menjawab : Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda : ‘Dia adalah Jibril, telah datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian”. [2]

[Diringkas dari sumber aslinya dengan sedikit penyederhanaan bahasa, bersumber dari buku Tiga Landasan Utama, Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab hal 18-26, Kementrian Urusan Islam, Waqaf, Da'wah dan Penyuluhan Urusan Penerbitan dan Penyebarab Kerajaan Arab Saudi]
________
Fote Note.
[1] Disebut hadits jibril, karena jibril-lah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan menanyakan kepada beliau tentang, Islam, Iman dan masalah hari Kiamat. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin tentang masalah-masaalah agama.
[2]. [Hadits Riwayat Muslim dalam Shahihnya, kitab Al-Iman, bab 1, hadits ke 1. Dan diriwayatkan juga hadits dengan lafadz seperti ini dari Abu Hurairah oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya, kitab Al-Iman, bab 37, hadits ke 1.

Thursday, March 8, 2012

Cara Meletakkan Butang Follow Dan Dashboard


1- Copy semua tulisan merah kat bawah ni ..

<div style="position: fixed; top: 5px; right: 90px;"><a class="linkopacity" href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=ID BLOG ANDA target="_blank" rel="nofollow" title="Follow !" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-feYAFwQF-GM/TtOSBVXcMmI/AAAAAAAAHvk/GH1PZPVvU7c/follow.png" border="0" /></a><div style="display:scroll; position:fixed; top:5px; right:2px;"><a class="linkopacity" href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-N61PPu_1haE/TtOSBZgZikI/AAAAAAAAHvc/vIEC_dYpIVo/dashboard.png" /></a></div> 


2- Dashboard > Design > Page Elements > Add a Gadget > HTML/ JavaScript dan paste tulisan merah kat sana ..


3- Gantikan tulisan biru yang ada dalam tulisan merah yang korang copy tadi dengan ID Blog korang dan save ...


4- Nak tahu ID blog korang, korang buka new post dan kat atas kat alamat link ada ID blog korang, just copy number tu dan paste kat tulisan biru ..... 

Cara Meletakkan Butang Scroll Back To TopUntuk korang yang punya post yang panjang tu aku cadangkan gunakan tutorial untuk meletakkan butang Scroll Back To Top ni dan letakkan kat blog korang, aku pasti korang suka sebab butang Scroll Back To Top ni hanya muncul bila pembaca atau kita scroll down page je, kalau tidak scroll down page maka tidak muncullah butang tu ..

1- Copy semua tulisan merah yang kat bawah ni ..


<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" >
/*********************************************** 
* Scroll To Top Control script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com) 
* Modified by www.MyBloggerTricks.com 
* This notice MUST stay intact for legal use 
* Visit Project Page at http://www.dynamicdrive.com for full source code 
***********************************************/
var scrolltotop={ 
    //startline: Integer. Number of pixels from top of doc scrollbar is scrolled before showing control 
    //scrollto: Keyword (Integer, or "Scroll_to_Element_ID"). How far to scroll document up when control is clicked on (0=top). 
    setting: {startline:100, scrollto: 0, scrollduration:1000, fadeduration:[500, 100]},
    controlHTML: '<img src="IMAGE LINK" />', //HTML for control, which is auto wrapped in DIV w/ ID="topcontrol" 
    controlattrs: {offsetx:5, offsety:5}, //offset of control relative to right/ bottom of window corner 
    anchorkeyword: '#top', //Enter href value of HTML anchors on the page that should also act as "Scroll Up" links
    state: {isvisible:false, shouldvisible:false},
    scrollup:function(){ 
        if (!this.cssfixedsupport) //if control is positioned using JavaScript 
            this.$control.css({opacity:0}) //hide control immediately after clicking it 
        var dest=isNaN(this.setting.scrollto)? this.setting.scrollto : parseInt(this.setting.scrollto) 
        if (typeof dest=="string" && jQuery('#'+dest).length==1) //check element set by string exists 
            dest=jQuery('#'+dest).offset().top 
        else 
            dest=0 
        this.$body.animate({scrollTop: dest}, this.setting.scrollduration); 
    },
    keepfixed:function(){ 
        var $window=jQuery(window) 
        var controlx=$window.scrollLeft() + $window.width() - this.$control.width() - this.controlattrs.offsetx 
        var controly=$window.scrollTop() + $window.height() - this.$control.height() - this.controlattrs.offsety 
        this.$control.css({left:controlx+'px', top:controly+'px'}) 
    },
    togglecontrol:function(){ 
        var scrolltop=jQuery(window).scrollTop() 
        if (!this.cssfixedsupport) 
            this.keepfixed() 
        this.state.shouldvisible=(scrolltop>=this.setting.startline)? true : false 
        if (this.state.shouldvisible && !this.state.isvisible){ 
            this.$control.stop().animate({opacity:1}, this.setting.fadeduration[0]) 
            this.state.isvisible=true 
        } 
        else if (this.state.shouldvisible==false && this.state.isvisible){ 
            this.$control.stop().animate({opacity:0}, this.setting.fadeduration[1]) 
            this.state.isvisible=false 
        } 
    }, 
    
    init:function(){ 
        jQuery(document).ready(function($){ 
            var mainobj=scrolltotop 
            var iebrws=document.all 
            mainobj.cssfixedsupport=!iebrws || iebrws && document.compatMode=="CSS1Compat" && window.XMLHttpRequest //not IE or IE7+ browsers in standards mode 
            mainobj.$body=(window.opera)? (document.compatMode=="CSS1Compat"? $('html') : $('body')) : $('html,body') 
            mainobj.$control=$('<div id="topcontrol">'+mainobj.controlHTML+'</div>') 
                .css({position:mainobj.cssfixedsupport? 'fixed' : 'absolute', bottom:mainobj.controlattrs.offsety, right:mainobj.controlattrs.offsetx, opacity:0, cursor:'pointer'}) 
                .attr({title:'Scroll Back to Top'}) 
                .click(function(){mainobj.scrollup(); return false}) 
                .appendTo('body') 
            if (document.all && !window.XMLHttpRequest && mainobj.$control.text()!='') //loose check for IE6 and below, plus whether control contains any text 
                mainobj.$control.css({width:mainobj.$control.width()}) //IE6- seems to require an explicit width on a DIV containing text 
            mainobj.togglecontrol() 
            $('a[href="' + mainobj.anchorkeyword +'"]').click(function(){ 
                mainobj.scrollup() 
                return false 
            }) 
            $(window).bind('scroll resize', function(e){ 
                mainobj.togglecontrol() 
            }) 
        }) 
    } 
}
scrolltotop.init()
</script>


2- Dashboard > Design > Page Elements > Add a Gadget > HTML/JavaScript dan paste tulisan merah tersebut kat sana ..

3- Letakkan link gambar anak panah yang korang suka kat tulisan warna biru (gantikan tulisan biru tersebut dengan link gambar anak panah yang korang suka) dan save ..

4- Bawah ni aku sediakan untuk korang beberapa gambar anak panah sekali dengan link untuk kemudahan korang ..

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIJQjdDajRl39LFjl35lzY1FevUfPZyOVxrBIiT5P8nf3788P9oQ

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwlT9NbbikpiN1zO_4VowkJ1QuJS3bBSYlc_ADqZp7ARBGBJdy

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSfC9M6IJyvj01RVtFoUZ9JaLj0uCVFNNlSdR2H7CYgJR9PnBapw

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRClOTOdK_66nU5ee_RNDXlXCsQ0hY8MDnFe93yZcHDVJQiDPTQ

Selamat mencuba yer ...


...

Friday, March 2, 2012

File Dalam Thumb Drive Hilang?

Numos Hidden File Tool 1.2.3.4

Kali ni aku nak kongsi satu software yang bernama Numos Hidden File Tool 1.2.3.4. Untuk pengetahuan korang, software diciptakan untuk menimbulkan balik file-file yang telah tersorok disebabkan virus. Tentu ada diantara korang semua yang pernah terkena, aku pun pernah terkena pada tahun lepas di KLMU.

Kebiasaannya ketara sekali dapat dilihat adalah pada thumb drive, dimana tiba-tiba file korang yang terdapat didalam thumb drive secara tiba-tiba hilang, kosong dan wujud pula file yang lain dan apabila korang lihat pada properties, used space korang masih ada, so kegunaan software ini adalah untuk menimbulkan balik file korang yang terhidden itu.

Cara menggunakan software ini, korang just copy atau cut software ini ketempat yang bermasalah seperti ke dalam thum drive dan klip je dan ni link untuk korang download .

Macam biasa kegunaannya atas tanggungjawab korang sendiri. Walaupun aku yang buat tapi aku tetap tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosokan jika ianya berlaku disebabkan software ni ...

Saturday, February 25, 2012

For the rest of my life ...

InsyaAllah ..

InsyaAllah ..
For the rest of my life, I’ll be with you
I’ll stay by your side, honest and true
Till the end of my time, I’ll be loving you, loving you ...

InsyaAllah, dan hanya itu sahaja yang mampu aku katakan dan seperti mana janji aku, seperti itulah aku sehingga saat ini, aku sentiasa menyokong kau dan aku sentiasa bersama kau walaupun sekarang ini aku jauh dari kau ..

Aku akui, adakalanya aku terasa terlalu penat kerana layanan yang aku terima selama ini tapi selagi hati ini masih berisi dengan kau, insyaAllah selagi itulah aku akan sentiasa dengan kau ..

Telah aku buktikannya sehingga kesaat ini .......

Thursday, January 5, 2012

Akar (pengalaman) Adalah Sebahagian Dari Kehidupan Kita ..


Kesayanganku, pengalaman itu adalah seperti akar pokok, jangan kau lupakan dan jangan kau cuba melupakannya kerana jika kau lupakan dan cuba melupakannya ibaratnya seperti kau mencabut akar dari sepohon pokok rendang yang subur dan kau akan mencacatkan kematangan dan kesuburannya .. kata Guruku
Sesungguhnya sebuah pengalaman bagi seseorang manusia itu adalah ibarat seperti sebatang akar dan semakin penting dan semakin bermaknanya sesebuah pengalaman itu maka semakin besarlah akar itu dan semakin pentinglah kepada kehidupan seseorang itu ..

Guru aku pernah berkata pada aku ..
Kesayanganku, jangan kau lari (lupa) dari pengalamanmu kerana pengalaman itu adalah sejarah yang akan mengajari erti sebuah kehidupan kepada kau dan tanpa pengalaman itu maka kau akan mengulangi sesuatu pekara yang sama kelak ..
Sememangnya telah menjadi lumrah bagi manusia, jika mereka mengalami sesebuah pengalaman yang pahit dan sedih maka mereka cuba untuk melupakannya dan sesungguhnya benar mereka dapat melupakannya tetapi sedar atau tidak, pada hakikatnya pengalaman mereka itu telah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka yang kekal, seperti sebatang akak yang tumbuh dari sepohon pokok ..


Adakalanya, aku juga tidak terkecuali dari semua itu, aku juga cuba untuk melupakan sesuatu pengalaman yang pahit dan sedih. Dan adakalanya aku berjaya untuk melupakannya tetapi ia akan tetap muncul kembali, muncul sewaktu kita mengulanginya kembali dan muncul saat kita melihat dasar pengalaman seseorang yang bersamaan dengan apa yang kita alami dahulu ..

Sesungguhnya sesebuah pengalaman tidak akan dapat dibuang terus dari kehidupan kita kerana ianya adalah sebahagian dari kehidupan kita yang lalu dan tanpa pengalaman itu maka tiadalah kita menjadi diri kita pada hari ini dan sepertimana diibaratkan kepada sepohon pokok besar yang rendang, kekuatannya adalah dari akarnya yang menjalar terus kedalam tanah dan tanpa akar (pengalaman) itu maka pasti akan rebah kebumi apabila ditiup angin yang kuat ..

p/s : pengalam itu adalah sejarah, jika kamu lupa pada sejarah maka kelak kamu akan mengulanginya kembali..
Powered by Blogger.

Blogger templates